Itinerario de formación para o profesorado do Cra de Culleredo
A páxina web do centro como ferramenta educativa
Trata de recoller toda a documentación que pode precisar o profesorado do centro.
aqui publicamos os libros LIM
Web do premio CREARTE 2010
Proxecto "NUESTRAS ESCUELAS LLENAS DE COLORES"