materiais que nos axudarán a realizar as actividades, poden ser vídeos explicativos, contos, cancións, propostas de investigación,....