Materiais que nos axudarán a realizar as actividades, poden ser vídeos explicativos, cancións,contos, propostas de investigación,...