Contos e máis cousas interesantes.

Traballo cos números, conteo, asociación de cantidades, grafía,...

Neste apartado traballamos a iniciación da escritura das vogais.