Materiais educativos como vídeos, contos, cancións, .... que nos axudarán a comprender os contidos propostos nas actividades

Traballo de temas concretos, onde os alumnos/as son os principais protagonistas da súa aprendizaxe mediante actividades significativas, motivadoras, válidas e funcionais para a vida do neno/a.

Aprendemos a coidar o medio ambiente dándolle un novo uso a materiais e produtos que xa foron empregados.

Percepción sensorial, abstracción e representación, organización espacial e temporal, conceptos básicos, resolución de problemas, numeración e cálculo mediante o xogo simbólico e actividades reais da vida cotiá.

Aproximación ao aprendizaxe  dos procesos de lectura e escrita mediante actividades manipulativas, de estimulación e xogo coas letras.