Titoriais de manexo de distintas ferramentas de ensino online

Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Actividades para reforza a área de lingua para o alumnado exento de francés en 1º ESO
Selección de materiais dispoñibles na web para traballar coa lingua galega nas aulas.
Algúns materiais para axudar na creación da páxina web do centro: subir entradas, reducir o tamaño das fotos, etc.