Esquema de temas

  • Plan de acción

    Teremos que desenvolver o plan de acción partindo do dafo e seguindo as indicacións da segunda xornada de formación...

    Táboa planA

  • DAFO

    DAFO