Neste curso crearemos entre todas e todos unha serie de compilacións relacionados coas matemáticas.