Valores éticos terceiro da ESO

Elaboración  dunha curta audiovisual.

Atopa á criatura nas manchas do café.

Curso de Fotografía. Nocións básicas de composición.

Descrición dos principais movementos artísticos de vangarda que xorden a principios do século XX.