Aula deseñada dende o Departamento de Orientación para a xestión dos recursos de titoría, diversidade e orientación académica do alumnado do CPI Pecalama