Neste curso de EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL 3º ESO iredes atopando os contidos e actividades das sucesivas Unidades Didácticas. Deberedes poñer atención sempre a unha serie de datos:

* A data de entrega das tarefas.

* O formato que debedes utilizar para entregar a vosa tarefa.

* O número de documentos que podedes entregar como máximo en cada tarefa.

A UTILIDADE DO FORO É QUE AS RESPOSTAS ÁS VOSAS DÚBIDAS QUEDAN PUBLICADAS. ASÍ POIS, CANDO TEÑADES UNHA DÚBIDA CONSULTADE EN PRIMEIRO LUGAR O FORO, SE NON ESTÁ ACLARADA, PUBLICADE UNHA PREGUNTA E EU RESPOSTAREIVOS. 

EMPREGAREMOS A VÍA DO CORREO ELECTRÓNICO @pecalama.org SÓ EN CASOS CONCRETOS, CANDO A VOSA DÚBIDA NON DEBA PUBLICARSE OU SEXA NECESARIA UNHA EXPLICACIÓN INDIVIDUALIZADA.

Neste curso de EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL 1º ESO iredes atopando os contidos e actividades das sucesivas Unidades Didácticas. Deberedes poñer atención sempre a unha serie de datos:

* A data de entrega das tarefas.

* O formato que debedes utilizar para entregar a vosa tarefa.

* O número de documentos que podedes entregar como máximo en cada tarefa.

A UTILIDADE DO FORO É QUE AS RESPOSTAS ÁS VOSAS DÚBIDAS QUEDAN PUBLICADAS. ASÍ POIS, CANDO TEÑADES UNHA DÚBIDA CONSULTADE EN PRIMEIRO LUGAR O FORO, SE NON ESTÁ ACLARADA, PUBLICADE UNHA PREGUNTA E EU RESPOSTAREI. 

EMPREGAREMOS A VÍA DO CORREO ELECTRÓNICO @pecalama.org SÓ EN CASOS CONCRETOS, CANDO A VOSA DÚBIDA NON DEBA PUBLICARSE OU SEXA NECESARIA UNHA EXPLICACIÓN INDIVIDUALIZADA.