Neste curso imos traballar as materias a través da plataforma Edixgal e tamén a través da nosa aula de Google Classroom.

edixgal  Classroom

Para as materias MATEMÁTICAS, LINGUA GALEGA, LINGUA CASTELÁ, CIENCIAS SOCIAIS, CIENCIAS NATURAIS E VALORES SOCIAIS E CÍVICOS utilizamos principalmente o Espazo Virtual de Aprendizaxe (EVA) de Edixgal.

Velaquí a dirección de acceso: https://eva.edu.xunta.gal

Cada alumno e alumna coñecen e teñen gardados o seu nome de usuario e o seu contrasinal.

De xeito ocasional, utilizaremos o Classroom de Google, que nos dá acceso a outras aplicacións educativas (cuestionarios, Educaplay, Quizizz...). Para entrar precisan o seu correo @cpivedra e o seu contrasinal, que é o mesmo que o do EVA. https://classroom.google.com/c/MTQ1OTIyMzUyNDI0

Para calquera cuestión, podedes contactarme por correo electrónico: ralga@cpivedra.com

ENGLISH

  Aula virtual de 6ºA da materia de ENGLISHNeste curso escolar 2020-2021 empregaremos as seguintes plataformas dixitais:

      - Edixgal: para traballar actividades sobre os contidos que imos ver ao longo do curso.

Enlace a EDIXGAL https://eva.edu.xunta.gal/course/view.php?id=19681

   - Classroom: para publicar e corrixir as tarefas que hai que facer, as datas dos controis, as valoracións do traballo realizado e manter a comunicación co alumnado.

Enlace a CLASSROOM https://classroom.google.com/c/NDE5OTc5ODM4NzBa
   - Para comunicación coas familias ABALAR ou CLASSDOJO
           Aula virtual de 6ºB da materia de ENGLISHNeste curso escolar 2020-2021 empregaremos as seguintes plataformas dixitais:

      - Edixgal: para traballar actividades sobre os contidos que imos ver ao longo do curso.

Enlace a EDIXGAL https://eva.edu.xunta.gal/course/view.php?id=19707

 - Classroom: para publicar e corrixir as tarefas que hai que facer, as datas dos controis, as valoracións do traballo realizado e manter a comunicación co alumnado.

Enlace a CLASSROOM https://classroom.google.com/c/NDIwNzUxMjkyMjRa
 - Para comunicación coas familias ABALAR ou CLASSDOJO


Aula virtual de 6ºA da materia de Música

Aula virtual de 6ºB da materia de Música

reli2


Para as actividades de Relixión de 6º de Primaria hai que seguir o enlace a Classroom ou a Eva-Edixgal.

ENLACE:

https://classroom.google.com/u/0/c/MTU3MDMyNTU4MDcz

https://eva.edu.xunta.gal/login/index.php