Neste curso, podemos atopar os temas con diferentes recursos que utilizaremos na materia de Historia en 4º da ESO.