Curso escolar 2020-2021

- Edixgal e Classroom estarán todos os contidos a traballar ao longo do curso.

                                      ACCESO A CLASSROOM             ACCESO A EDIXGAL

- Classdojo: Comunicacións coas familias sobre aspectos individuais do alumnado.

                                     ACCESO A CLASSDOJO

- Abalar Móbil: para comunicados de grupo, solicitar titorías e xustificar faltas de asistencias.

                                     ACCESO A ESPAZO ABALAR

TAREFAS E ACTIVIDADES NA AULA DE 5ºBCurso 2020- 21 de 5ºB.Para calquera aviso ós pais/nais/titores, revisar o ABALAR MÓVIL e o CLASSDOJO.

 


         Aula virtual de 5ºA da materia de ENGLISHNeste curso escolar 2020-2021 empregaremos as seguintes plataformas dixitais:

      - Edixgal: para traballar actividades sobre os contidos que imos ver ao longo do curso.

Enlace a EDIXGAL https://eva.edu.xunta.gal/course/view.php?id=19641

      - Classroom:  para publicar e corrixir as tarefas que hai que facer, as datas dos controis, as valoracións do traballo realizado e manter a comunicación co alumnado.

Enlace a CLASSROOM https://classroom.google.com/c/MTgzMjQ4MzY4MTEw

      - Para comunicación coas familias ABALAR ou CLASSDOJO


  

    Aula virtual de 5ºB da materia de ENGLISHNeste curso escolar 2020-2021 empregaremos as seguintes plataformas dixitais:

      - Edixgal: para traballar actividades sobre os contidos que imos ver ao longo do curso.

Enlace a EDIXGAL https://eva.edu.xunta.gal/course/view.php?id=19668

     - Classroom:  para publicar e corrixir as tarefas que hai que facer, as datas dos controis, as valoracións do traballo realizado e manter a comunicación co alumnado.

Enlace a CLASSROOM https://classroom.google.com/c/MTQ5NzA5NTQ3OTUx

     - Para comunicación coas familias ABALAR ou CLASSDOJO


Aula virtual de 5ºB da materia de Música

Aula virtual de 5ºB da materia de Música

reli1


Para as actividades de Relixión de 5º de Primaria hai que seguir o enlace a Classroom ou Eva-Edixgal.

ENLACE:

https://classroom.google.com/u/0/c/MTU2NDcyMDQ2NjU2

https://eva.edu.xunta.gal/login/index.php