ENGLISH

Aula virtual de 4ºA da materia de ENGLISH

Neste curso escolar 2020-2021 empregaremos as seguintes plataformas dixitais:

  - Classroom:  para publicar e corrixir as tarefas que hai que facer, as datas dos controis, as valoracións do traballo realizado e manter a comunicación co alumnado.

Enlace a CLASSROOM https://classroom.google.com/c/MTQ5NzE0MTcwMTg4

  - Libro dixital do alumnado: para ir realizando actividades do Activity Book no caso que teñamos que facer educación non presencial.

Enlace ao LIBRO DIXITAL https://tiger.macmillan.es/index.html

     - Para comunicación coas familias ABALAR ou CLASSDOJO


Aula virtual de 4ºA da materia de Música

Aula virtual de 4ºB da materia de Música

reli3

Para as actividades de Relixión de 4º de Primaria hai que seguir o enlace a Classroom.

ENLACE:

https://classroom.google.com/u/0/c/MTU2NTQ4NjgyODQ5