Este ano, en caso de ter clases non presenciais, imos traballar a materia a través do Google Clasroom. 

Este ano, en caso de ter clases non presenciais, imos traballar a materia a través do Google Clasroom