Neste curso o alumnado poderá acceder a toda a información relevante para a súa orientación escolar profesional e persoal.