Todos os contidos da asignatura de Educación Física para traballar neste periodo de confinamiento atópanse na plataforma Edixgal.