Cursos dispoñíbeis

Aula virtual da área da primeira lingua estranxeira (inglés), para o primeiro curso de educación primaria.

Aula virtual para os alumnos de Tecnologías de la Información y Comunicación de 4º de ESO

Temario para E.F. no grupo de 4º da eso B

Temario de EF en 4º da eso grupo A.

Temario de EF para 3º da eso.

Curso da profe Ana sobre a iniciación a linguaxe musical.

Curso para Tecnoloxía

Iniciación á aula virtual

Curso para os profesores das aulas ABALAR do CPI "A XUNQUEIRA"