Prácticas en eventos ou empresas profesionais de diversos traballos promocionais aplicando as habilidades adquiridas durante os estudos de especialidade e traballos interdisciplinares, tanto colectivos como individuais. Busca a unión entre os contidos aprendidos na especialidade e a práctica diaria na xestión de empresas e organizacións que se desenvolven ou traballan no sector cultural e musical. Coñecemento máis profundo da xestión empresarial, produción musical e posibles casuísticas que poidan levar á práctica Prácticas en eventos ou empresas profesionais de diversos traballos promocionais aplicando as habilidades adquiridas durante os estudos de especialidade e traballo interdisciplinar tanto colectivo como individual.