Formación e Orientación Laboral para  CM de Carrozaría ,CM de Electromecánica de Vehículos e CM Instalacións Eléctricas e Automáticas.

Exercicios.