Información de interese para o alumnado, sobre a actividade formativa no CIFP.

Nesta sección os alumnos e alumnas poderán ir accedendo durante o curso, á diferente información sobre o funcionamento do CIFP