Nesta zona, temos o profesorado:

  • Normativa xeral, manual do Sistema de xestión de calidade, planificación do CIFP
  • Indicacións e guías de axuda para organizar, programar e executar a actividade que se deriva do desempeño docente.
  • Modelos para realizar a información documentada necesaria no CIFP.
  • Zonas de entrega de actas e de outra documentación requerida.
  • Información útil de formación (especialmente sobre a aula virtual con vídeos didácticos).