Nesta zona, o profesorado dispón:

  • Normativa xeral.
  • Indicacións e guías de axuda para organizar, programar e executar a actividade que se deriva do desempeño docente.
  • Zonas de entrega de actas e de outra documentación requerida.
  • Información útil de formación (especialmente sobre a aula virtual con vídeos didácticos).

MOI IMPORTANTE: A PARTIR DESTE CURSO 2022-23 A XESTIÓN DOCUMENTAL DO PROFESORADO REALIZARASE A TRAVÉS DA WEB DE EDUCALIDADE (https://www.edu.xunta.gal/educalidade/PaxinaInicio.action)