O módulo (MP 1088) se ocupa da iluminación, a aplicación de cor e a elaboración de materiais e texturas visuais para as xeometrías deliñadas en entornos virtuais a partir de software de edición 3d. Empreganrase como programas de referencia para o seguemento do curso Autodesk Maya [v. 2017 ou 2020] e Autodesk Mudbox, ademais doutras ferramentas de animación física e 2d.

Subdivídese a materia en dúas unidades formativas, MP 1088_1, Cor e Iluminación; e MP 1088_2, Texturización e materiais.


No módulo de EIE levaremos a cabo a creación dun proxeto de empresa, para ó terminar o ciclo, se optamos por traballar pola nosa conta, nos sirva de base e punto de partida para levala a cabo