A Planificación de cámara en audiovisuais é a parte de currículo que debe mostrar "qué facer" cunha cámara;  a operatividade, os procesos, as técnicas de gravación, pertencen a outros módulos;  qué facer e cómo tomar as decisións sobre o modo en que se operará son a tema deste módulo;  o operador de cámara deberá saber qué elementos do seu traballo debe sopesar para tomar as decisións que os diferentes tipos de produción audiovisual requiren en cada momento.