Planificación, organización, supervisión e xestión dos recursos económicos, materiais e humanos de producións audiovisuais, asegurando o cumprimento dos obxectivos de produción en tempo e condicións de calidade e custo.