Categoría que inclúe á F.P.B. Artes Gráficas, Cociña e Restauración e Aloxamento e Lavandaría para o Módulo de Ciencias Aplicadas.