Encontros para especialistas en audición e linguaxe e pedagoxía terapéutica

Metodoloxías activas para o profesorado en prácticas. Dinámicas interactivas para fomentar a creatividade e a aprendizaxe autónoma

Sistema de comunicación de intercambio de imaxes PECS-1

Módulo 1. Presentacion do programa. Acercamento teórico ao concepto actual do autismo. 

Módulo 2. Proceso de ensinanza dos alumnos con autismo dentro da aula ordinaria. 

Módulo 3. Estratexias de autorregulación emocional nos alumnos con autismo.

 

Educación afectivo-sexual na escola. Sexualidade. As relacións interpersoais e os afectos. Saúde nas relacións sexuais.

As nenas e nenos con Diabete: un reto ou unha oportunidade?.Aspectos básicos da Diabete.Síndrome de Asperger: estratexias de detección e intervención na aula. A discapacidade visual e a diversidade da aula. Altas capacidades. Por que, quen, para que e como. Detección e prevención do abuso sexual. Educando na inclusión. A discapacidade auditiva. Sistema educativo e alumnado xitano. Dislexia e outras dificuldades da aprendizaxe. Educación inclusiva na práctica docente. Alumnado con alteracións neuromotrices en educación. A saúde mental é cousa de todos/as. Unha escola para tod@s: atención educativa do alumnado coa síndrome de Down e outras discapacidades intelectuais. A prevención é saúde.  Obxectivo e áreas de actuación de ABAP. TEA no ámbito escolar. A Educación como base para o tratamento do TDAH.