Actividade para profesorado que imparte ensinanzas en centros plurilingës e seccións bilingües.