Espazo ONLINE do curso P1801009 Valoración biolóxico-funcional no ámbito do acondicionamento físico. A ximnasia correctiva. 

Espazo ONLINE do curso P1801001 Acondicionamento físico na auga. 

Espazo ONLINE do curso P1801007 Técnicas de tapizaría aplicadas ao amoblamento. 

Espazo ONLINE do curso P1801005 O golf como actividade sociodeportiva. 

Espazo ONLINE do curso P1802001 Industria 4.0. Tecnoloxía e organización. 

Espazo ONLINE do curso P1801008 Técnicas Innovadoras en Microimplantación de pigmentos. Microblading 

Espazo ONLINE do curso P1801010 Vehículos Eléctricos.

Espazo ONLINE do curso P1801003 Conceptos e Técnicas de Rotulación.

Horas presenciais: 24 horas    Horas non presenciais: 6