Este curso ten como finalidade favorecer as relacións entre a familia e a escola e dotar ao profesorado de claves para potenciar un clima de convivencia e comunicación positiva.

Coa finalidade de dar unha resposta máis axeitada e próxima á comunidade educativa, así como, na procura de optimizar os recursos é polo que se fai a seguinte proposta de formación na que se contará coa participación da inspección, do Equipo de Orientación Específico (EOE) e dos centros de formación e recursos do profesorado (CFR)  para dar formacións aos xefes e xefas do departamentos de orientación da provincia de Pontevedra.

Coa finalidade de dar unha resposta máis axeitada e próxima á comunidade educativa, así como, na procura de optimizar os recursos é polo que se fai a seguinte proposta de formación na que se contará coa participación da inspección, do Equipo de Orientación Específico (EOE) e dos centros de formación e recursos do profesorado (CFR)  para dar formacións aos xefes e xefas do departamentos de orientación da provincia de Pontevedra.

Actividade de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e as Fundacións Mª José Jove e  INGADA.