Curso "Introdución ao manexo do kit de arduino e Raspberry pi"  destinado a desenvolver a competencia profesional docente do profesorado de Galicia: 
7.Competente en TIC,        Subcompetencias:   24. Software    25. Dispositivos

Datas:  do 13 de novembro ó 27  de novembro de 2017

Nº de horas: 9 horas presenciais e 3 en rede.

                                                                                                    

 

Curso "Introdución ao manexo do kit de Robótica Educativa"  destinado a desenvolver a competencia profesional docente do profesorado de Galicia: 

1. Educador/a guía no proceso de aprendizaxe e desenvolvemento do alumno
Subcompetencias: 2. Didácticas específicas, metodoloxías, TAC
7.Competente en TIC.
 Subcompetencias:   24. Software    25. Dispositivos. 

Datas: 14, 21 e 28  de Novembro de  2017

Nº de horas: 9 horas presenciais e 3 en rede.

Curso "Introdución ao manexo do kit de Robótica Educativa"  destinado a desenvolver a competencia profesional docente do profesorado de Galicia: 

1. Educador/a guía no proceso de aprendizaxe e desenvolvemento do alumno
Subcompetencias: 2. Didácticas específicas, metodoloxías, TAC
7.Competente en TIC.

 Subcompetencias:   24. Software    25. Dispositivos. 

Datas: 23 e 30 de Novembro de   2017

Nº de horas: 6 horas presenciais e 2 en rede