Est actividade está ideada para o profesorado de linguas estranxeiras que quere afondar en distintas estratexias para dar resposta ao alumnado con NEAE.

Os obxectivos son os seguintes:

  • Revisar o marco lexislativo e os protocolos de atención á diversidade.
  • Avaliar e comparar diversas estratexias de diferenciación curricular.
  • Planificar experiencias na aula bilingüe para mellorar a competencia comunicativa do alumnado con NEAE.

Esta actividade está deseñada para profesorado que imparte ensinanzas en seccións bilingües.

Os obxectivos son os seguintes:

- Deseñar unha proposta didáctica segundo o enfoque CLIL.

- Analizar e seleccionar as estratexias e recursos adaptados ao contexto.

- Achegar propostas para lles dar atención ás necesidades específicas do alumnado.

Actividade de formación que fomenta o desenvolvemento da competencia comunicativa en lingua inglesa.