Talleres manipulativos e tecnolóxicos sobre algoritmos, criptografía, elipses, órbitas, mapas e traxectorias de avións.