1.Reflexión sobre a necesidade de innovar metodóloxicamente na práctica docente, tendo en conta as aportacións da neurociencia.

2.Formación do profesorado nas metodoloxías activas para fomentar a innovación e a inclusión na práctica docente, a través do traballo colaborativo, da docencia compartida e da figura do alumno/a-titor/a.

3.Planificación e deseño dunha proposta didáctica innovadora e inclusiva, na que estean presentes o traballo colaborativo, a docencia compartida e a figura do alumno/a-titor/a.

4.Instrumentos e procedementos de avaliación aplicados ás metodoloxías activas.

5.Posta en común, feedback e avaliación da proposta didáctica.


Asesora: Laura Malvar

Relatores:

Betina Represas Vázquez

Juan Miguel Carballa González

Amalia Borrazás IglesiasAsesora: Laura Malvar


Relatora: Jone Ojeda

Relator: Miguel Calvo Marques