Actividade para profesorado especialista de ingua inglesa.

Esta actividade trata de metodoloxías CLIL e aplicacións prácticas para Educación Física.

Esta actividade é para profesorado que desexa actualizarse en marco lexislativo de atención á diversidade e que quere indagar sobre a diferenciación curricular en relación coas linguas estranxerias.

Esta actividade trata de metodoloxías CLIL e mellora da competencia lingüística en inglés.

Esta actividade trata das aplicacións prácticas da metodoloxía CLIL.