Talleres manipulativos e tecnolóxicos sobre algoritmos, criptografía, elipses, órbitas, mapas e traxectorias de avións.

Introdución áos proxectos STEM para a aula empregando o desingthinking.

Curso de primeiros experimentos coa ciencia para educación infantil e primaria.