T.P.R.S. significa Teaching Proficiency through Reading and Storytelling. Desenvolvido inicialmente por Blaine Ray para ensinar español en EEUU, este método baséase na aplicación de principios científicos sobre a adquisición das linguas ao ensino de idiomas, desenvolvendo variadas estratexias e tácticas que melloran os resultados.

Profesora de idiomas, formadora en didáctica dos idiomas e fundadora da primeira escola de TPRS-CI en español. Nas súas formacións axuda a profesores e centros educativos a desenvolver clases de idiomas de alto impacto.

T.P.R.S. significa Teaching Proficiency through Reading and Storytelling. Desenvolvido inicialmente por Blaine Ray para ensinar español en EEUU, este método baséase na aplicación de principios científicos sobre a adquisición das linguas ao ensino de idiomas, desenvolvendo variadas estratexias e tácticas que melloran os resultados.

Profesora de idiomas, formadora en didáctica dos idiomas e fundadora da primeira escola de TPRS-CI en español. Nas súas formacións axuda a profesores e centros educativos a desenvolver clases de idiomas de alto impacto.

Material de apoio para o seminario "21 días co galego"