Actividade para o persoal asesor do CFR de Pontevedra e os seus centros de consorcios participantes nos proxectos de internacionalización Erasmus+ KA1.