En vista da suspensión da actividade educativa presencial a consecuencia da evolución do COVID-19 e dada a recomendación de continuar a actividade educativa a través da modalidade a distancia, ponse a disposición do profesorado unha serie de recursos formativos e materiais educativos dixitais por se resultaran de interese.