Taboleiro para avisos importantes.

Iranse borrando a medida que se implementen as accións previsats e/ou prescriban os prazos establecidos.

Centros aos que se lle prestaron os KITS