Elaboración da memoria final do PFPP - Vídeo (5 minutos)

  • Formas parte do equipo de formación do PFPP do teu centro educativo?

Aquí tes unhas pautas para elaborar a memoria final do PFPP que cordinas.

Duración (5 minutos)

Click https://www.youtube.com/watch?v=bs5hDEPxK10 link to open resource.