Esta actividade ten como obxectivo ensinar a desenvolver a competencia dixital na área de lingua e literatura. Ao longo do curso preténdese elaborar materiais didácticos de lingua e literatura, aproveitando as posibilidades que ofrecen as tecnoloxías da información e comunicación.