Achegar ao profesorado as posibilidades e os recursos didácticos existentes nos diferentes museos da cidade