Brindar coñecementos e desenvolver habilidades específicas para desempeñarse como titores e facilitadores en cursos do ámbito científico matemático e tecnolóxico desenvolvidos en plataforma Moodle