Curso para o grupo de traballo do CMUS Profesional da Coruña