Xornadas de formación permanente do profesorado sobre as diferentes accións dos programas de aprendizaxe permanente e orientacións relacionadas cos requisitos para a participación nestes programas do profesorado e dos centros educativos