Aproximación a lóxico matemática en educación infantil.

Subitización.

Fase 1 da suma.

Problemas matemáticos sinxelos.

Algoritmos ABN.