Curso adicado á profundización do coñecemento da realidade do acoso e ciberacoso escolar. Abordaranse temas como a identificación de situacións conflictivas, as medidas de prevención, as consecuencias sobre os alumnos e alumnas implicados, e os diferentes métodos de fomento da convivencia escolar.